เลื่อยตัดแม่นยำ CNC สองหัว Miter สำหรับโปรไฟล์อลูมิเนียมและพีวีซี

LJJ2AS-500*4200

เลื่อยสองหัว, เลื่อยปรับองศาอลูมิเนียม CNC สองหัว

เลื่อยตัดแม่นยำ CNC สองหัว Miter สำหรับโปรไฟล์อลูมิเนียมและพีวีซี