เครื่องเจาะลมสำหรับประตูอลูมิเนียม

LY-T30

เครื่องเจาะลม

เครื่องเจาะโรตารีไฮดรอลิกสำหรับประตูอลูมิเนียม (สิทธิบัตร)

LJY-35

เครื่องเจาะโรตารีไฮดรอลิก