อลูมิเนียมประตูและหน้าต่างเครื่องจีบสำหรับงานหนัก

LJZJZ-150

เครื่องจีบสำหรับงานหนัก

เครื่องจีบอลูมิเนียมประตูและหน้าต่างเบา

LJZJA-90

เครื่องจีบสำหรับงานเบา